ГЕГ: Гаалийн үйл ажиллагаатай холбоотой долоон төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цахимаар авах боломжтой.

ГЕГ: Гаалийн үйл ажиллагаатай холбоотой долоон төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цахимаар авах боломжтой. Үүнд:
📌 – Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
📌 – Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
📌 – Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
📌 – Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
📌 – Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
📌 – Гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
📌 – Тээвэрлэгч байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох
📌 – Гаалийн түр агуулахын зөвшөөрөл

https://license.mn/

#100%цахим #гаалийншинэчлэл#гааль See less

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *