Тусгай зөвшөөрлийн цахим систем

Энэхүү систем нь Монгол Улсын Сангийн яамнаас олгож байгаа тусгай зөвшөөрлүүдтэй холбоотой бүх процессийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, аж ахуйн нэгж, иргэний хүсэлтийг цахимаар хэзээ ч, хаанаас ч хүлээн авах боломжийг бий болгох, тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой бүх шатын үйл ажиллагааг хурдан шуурхай хүргэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилготой. Тус системийг ашигласнаар тухайн тусгай зөвшөөрлийг эзэмших хүсэлтийг гаргагч нь тус системээр өөрийн хүсэлтийг илгээх бөгөөд хүсэлт гаргагчтай холбоотой болон тухайн тусгай зөвшөөрөлд хамаарах бүрдүүлэх материарлуудын мэдээллийг боломжит бүх төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын мэдээллийг сангаас шууд татан авч ашиглаж байгаа бөгөөд цаасан хэлбэрээр аливаа хүсэлт, бүрдүүлэх материал зэргийг илгээх, харъяа яаманд биеэр авч ирж өгөх шаардлагагүй болох юм.Танд амжилт хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *