Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн байгууллагад бүртгүүлэх

Үйлчилгээний танилцуулга Оюуны өмчийн эрх эзэмшигч нь өөрийн эрхэд хамаарах барааг Гаалийн бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтээ “Гаалийн цахим үйлчилгээний систем”-ээр илгээж, шийдвэрлэсэн үр дүнгээ цахимаар авах […]

Read more

Хилээр нэвтрэх авто тээврийн хэрэгсэл бүртгүүлэх

Үйлчилгээний танилцуулга Монгол улсын хилээр нэвтрэх авто тээврийн хэрэгслийг Гаалийн байгууллага зохих хяналтыг хэрэгжүүлж түр хугацаагаар орохыг звөшөөрсөн тохиолдолд тухайн зорчигч /тээврийн хэрэгслийг эзэмшигч этгээд/-д […]

Read more

Барааны ангилал урьдчилан тодорхойлуулах хүсэлт

Үйлчилгээний танилцуулга Гадаад худалдаа эрхлэгчээс гаргасан хүсэлт, холбогдох бичиг баримтыг хүлээн авч, “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын дагуу лабораторийн […]

Read more

Гаалийн төв лабораторид магадлан шинжилгээ хийх хүсэлт

Үйлчилгээний танилцуулга Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараанд гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийх явцад нарийн мэргэжлийн тусгай мэдлэг шаардагдах, гаалийн зорилгоор барааны ангиллын кодыг тодорхойлох тохиолдолд магадлан шинжилгээ […]

Read more

Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн мэдүүлэг

Үйлчилгээний танилцуулга Илгээмжийг илгээгч, хүлээн авагч нь гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны талаар гаалийн байгууллагад үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд илгээмжээр илгээхийг хориглосноос бусад тарифын бус […]

Read more

Хувь хүний барааны гаалийн мэдүүлэг

Үйлчилгээний танилцуулга Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/275 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”-ын: 13.2.Хувь хүний […]

Read more

Автомашины гаалийн мэдүүлэг

Үйлчилгээний танилцуулга Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/275 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”-ын: 13.2.Хувь хүний […]

Read more

Хувь хүний барааны гаалийн мэдүүлэг

Үйлчилгээний танилцуулга Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/275 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”-ын: 13.2.Хувь хүний […]

Read more
1 2 3 8