Төлөвлөгөө, тайлан

Албан тушаалтан Та 2021.02.15-ны дотор АТГ-ын цахим системд мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй. Дэлгэрэнгүйг эндээс

Гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас : 110

Зөв зөвд Шударга Зөв : Дэлгэрэнгүйг эндээс