“ЦАХИМ БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН НЭГДСЭН ТӨВ”

Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ГЕГ-аас хүнд сурталгүй, чирэгдэлгүй, нээлттэй, ил тод төрийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор “Цахим бүрдүүлэлтийн нэгдсэн төв”-ийн үйл ажиллагааг ирэх 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүлж байна.

#АНХААРАХ : Таны ачаа дээрх хяналтын бүсүүдэд ирсэн бол ЗӨВХӨН БАРАА БАЙРШИЖ БУЙ ХЯНАЛТЫН БҮС ДЭЭР очиж, тээвэр зуучаасаа дагалдах бичиг баримтаа авах, ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР өөрөө болон хяналтын бүсэд байгаа гаалийн БҮРТГЭГДСЭН МЭРГЭЖИЛТНЭЭР ДАМЖУУЛАН бүрдүүлэлтийн нэгдсэн төвөөр БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДҮҮЛЭЛТЭЭ ХИЙЛГЭХийг анхаарна уу.

“Цахим бүрдүүлэлтийн нэгдсэн төв”-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр дараах эерэг өөрчлөлт, давуу талыг бий болгох юм. Үүнд:

  • Бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулна
  • Гаалийн байцаагчтай нүүр тулсан харилцааг үгүй болгож, хүнд суртлыг арилгах
  • Бичиг, баримтын бүрдүүлэлтэд зарцуулах цаг хугацаа хэмнэнэ
  • Гаалийн үйлчилгээг хөнгөн, шуурхай авах боломж нэмэгдэж, үйлчлүүлэгчдийн зардал, чирэгдлийг бууруулна
  • Мэдүүлэгч газар зүйн байршлаас үл хамааран интернет сүлжээгээр гаалийн харилцаанд орох, бичиг баримтын шалгалт, татвар төлөх зэрэг үйлчигээг авах гэж дараалалд зогсолгүй хугацаа хэмнэх юм.

Цаашид гадаад худалдаанд оролцогч нь “Бүрдүүлэлтийн нэгдсэн төв”-өөр үйлчлүүлж бараагаа үнэн зөв мэдүүүлж хэвшсэнээр гаалийн байгууллагын эсрдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу эрсдэлгүй гэж үнэлэгдэн бичиг баримтын болон биет шалгалтаас хоёулангаас нь чөлөөлөгдөх нөхцөл боломж бүрдэнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *