ГААЛИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СИСТЕМ

Иргэн та www.gaali.mn хаягт орж гаалийн үйлчилгээг авна уу?

Иргэн, хуулийн этгээдэд гаалийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр нэг цэгээс хүргэх портал систем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *