Импортын статистик мэдээлэл /2022 оны эхний 5 сар/

Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахалтай тэмцэхэд зориулсан зарим барааны импорт2022 оны эхний 05 сар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *