Мэдээ

ГЕГ: Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн тодотголоор гаалийн байгууллага 4.1 их наяд төгрөг улсын төсөвт төвлөрүүлэх үүрэг хүлээсэн. Үүнээс 2022 оны эхний 5 сарын байдлаар 1 их наяд 623.84 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс нийт 1 их наяд 666.85 тэрбум төгрөг оруулж 102.6 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна.

2022 оны 5 дугаар сард 354.3 тэрбум төгрөгийн орлого улсын төсөвт төвлөрүүлэхээс 402.73 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж 113.7 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллажээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *