Нийслэл дэх гаалийн газрууд IX/1 хүртэл амралтын өдрүүдэд ажиллана

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар амралтын өдрүүдэд ажлын цагийн хуваарийн дагуу ажиллана. Тодруулбал наймдугаар сарын 12-ноос есдүгээр сарын 1-нийг хүртэл бямба, ням гарагт амрахгүй, ажлын цагийн хуваарийн дагуу ажиллахаар боллоо.

Монгол Улсын хэмжээнд үүсээд буй цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөл байдал, түүнээс үүсэх аливаа эрсдэлийг бууруулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн гаалийн бүрдүүлэлтийг шуурхай хийх, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах цаг үеийн хойшлуулшгүй ажил, гадаад худалдаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой аж.

Эх сурвалж : Эндээс

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *