Барааны ангилал урьдчилан тодорхойлуулах хүсэлт

Үйлчилгээний танилцуулга

Гадаад худалдаа эрхлэгчээс гаргасан хүсэлт, холбогдох бичиг баримтыг хүлээн авч, “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын дагуу лабораторийн магадлан шинжилгээнд хамрагдах бараанаас бусад барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлсон шийдвэр гаргах, шийдвэрийн сан үүсгэх, шийдвэрийг өөрчлөх, хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх үйл ажиллагаа юм.

Тухайн үйлчилгээг авахын тулд дараах аргуудаас сонгон системд нэвтэрч болно. Үүнд:

    – Танилт нэвтрэлтийн ДАН нэгдсэн систем  (нэг удаагийн нууц үгээр)

    – Тоон гарын үсэг (хувь хүн, ААН-ийн)

    – Интернэт банкны эрх (Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Төрийн банк, ХААН банк гэх мэт…)

Холбоосууд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *